Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 22. 9.

ODBORNÁ PRAXE - třídy 4.SA, 4.SB
SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ - třídy 3.A, 3.B, 3.SA, 3.SB
VÝUKA ŽÁKŮ Z 3. ROČNÍKU, KTEŘÍ SE NEÚČASTNÍ STK:
- žáci 3.SA (S): výuka se třídou 2.SA (S)
- žáci 3.SA (It): výuka se třídou 2.SA (It)
- žáci 3.SB: výuka se třídou 2.SB
- žáci 3.A (Kar): výuka se třídou 2.A (Kar)
- žáci 3.A (SM): výuka se třídou 2.A (Jm)
- žáci 3.B: odborný výcvik

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.A STK STK STK STK STK STK STK STK
3.B STK STK STK STK STK STK STK
3.SA STK STK STK STK STK STK STK STK
3.SB STK STK STK STK STK STK STK STK
4.SA Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra
4.SB Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Biegl Pavel Va Va - - Va - - -
Jirman Jiří .. .. .. .. Bu - Bu -
Petráčková Jana - .. Co Co - .. - ..
Roleček Milan .. .. .. .. .. - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bureš Michal
5 supl. (Ji Služ) St 1.SB F1 za odpadlou
5 změna Ste 3.SA (S)+
7 supl. (Ji Služ) St 1.SB F1 za odpadlou
Cohornová Eva
2 odpadá On 3.A
3 supl. (Pej STK) Aj 1.SB+ C6 za odpadlou
3 změna Čj 3.SB+
4 supl. (Pej STK) Aj 1.SB+ C6 za odpadlou
4 odpadá Čj 3.A
5 odpadá Čj 3.A
Drašnarová Marcela
1 změna Ov 3.B (Vs23)+
2 změna Ov 3.B (Vs23)+
3 změna Ov 3.B (Vs23)+
4 změna Ov 3.B (Vs23)+
5 změna Ov 3.B (Vs23)+
6 změna Ov 3.B (Vs23)+
7 odpadá Ov 3.B (Vs23)
Ehl Radek
2 změna Ma 4.SB+
6 změna Ma 4.SB+
7 změna Ma 3.SB+
Hofmanová Stanislava
1 odpadá Ek 3.A
4 změna Ek 3.SB+
Hrnčíř Zdeněk
7 odpadá Te 3.A (K)
8 odpadá Te 3.A (K)
Komorousová Kateřina
1 změna Ov 3.B (Vs21)+
2 změna Ov 3.B (Vs21)+
3 změna Ov 3.B (Vs21)+
4 změna Ov 3.B (Vs21)+
5 změna Ov 3.B (Vs21)+
6 změna Ov 3.B (Vs21)+
7 odpadá Ov 3.B (Vs21)
Potočková Iveta
1 změna Čj 4.SB+
3 odpadá Aj 3.A
Prášková Petra
1 změna Ov 3.B (Vs22)+
2 změna Ov 3.B (Vs22)+
3 změna Ov 3.B (Vs22)+
4 změna Ov 3.B (Vs22)+
5 změna Ov 3.B (Vs22)+
6 změna Ov 3.B (Vs22)+
7 odpadá Ov 3.B (Vs22)
Vašíček Jaroslav
1 supl. (Bi STK) Tdo 1.SB+ C8 za odpadlou
2 supl. (Bi STK) Tdo 1.SB+ C8 za odpadlou
5 supl. (Bi STK) Stč 2.A C8 za odpadlou
7 odpadá Te 3.A (SM)
8 odpadá Te 3.A (SM)
Změny v rozvrzích tříd
1.SA
1 Tdo C8 supluje Va (Bi)
2 Tdo C8 supluje Va (Bi)
3 Aj S C6 supluje Co (Pej)
4 Aj S C6 supluje Co (Pej)
1.SB
1 Tdo C8 supluje Va (Bi)
2 Tdo C8 supluje Va (Bi)
3 Aj C6 supluje Co (Pej)
4 Aj C6 supluje Co (Pej)
5 St F1 supluje Bu (Ji)
7 St F1 supluje Bu (Ji)
2.A
5 Stč C8 supluje Va (Bi)
3.A
1. - 8. les. Sportovně turistický kurz
3.B
1. - 7. les. Sportovně turistický kurz
3.SA
1. - 8. les. Sportovně turistický kurz
3.SB
1. - 8. les. Sportovně turistický kurz
4.SA
1. - 7. les. Odborná praxe
4.SB
1. - 7. les. Odborná praxe
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou