Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
v

Změny v rozvrhu pondělí 21. 1.

LYŽAŘSKÝ KURZ - třídy 2.SA, 2.SB + další žáci 2. ročníku

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.SA LV LV LV LV LV LV LV
2.SB LV LV LV LV LV LV LV
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Biegl Pavel - - Po - .. Ji - Po Co
Bureš Michal - - - - - - - Ji -
Ehl Radek - .. .. .. - .. RR - HS
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bínová Naděžda
3 odpadá Aj 2.SA
Cohornová Eva
7 odpadá Čj 2.SB
8 supl. (Bi STK) Čj 3.SB+ C6 za odpadlou
Hofmanová Stanislava
2 navíc Eaú 4.SB C4 za odpadlou
3 navíc Ep 3.SA (IT) C4 za odpadlou
4 odpadá Ek 2.SA
8 supl. (Eh LVK) Tdo 1.SB+ C4 za odpadlou
Jirman Jiří
2 změna Tdo 2.SB (P)+
5 supl. (Bi STK) Stč 1.A C1 za odpadlou
7 supl. (Bu LVK) Pkm 4.SA (S) F1 za odpadlou
Krošlák Pavel
8 odpadá Te 2.SB (P) Lyžařský výcvik
Potočková Iveta
2 supl. (Bi STK) On 1.SB+ C10 za odpadlou
2 odpadá Čj 2.SA
7 supl. (Bi STK) On 3.SB+ C10 za odpadlou
7 odpadá Čj 2.SA
Roleček Milan
2 navíc Web 4.SA (IT) F2 za odpadlou
Rudolfová Radka
6 supl. (Eh LVK) Psv 2.B E2 za odpadlou
Švadlenková Lenka
2 změna Gte 2.SB (Ga)+
8 odpadá Che 2.SA
Vašíček Jaroslav
2 navíc Spj 4.SA (S) C8 za odpadlou
3 navíc Spj 3.SA (S) C8 za odpadlou
Vodehnalová Zuzana
3 navíc Aj 3.SB E1 za odpadlou
3 odpadá Aj 2.SB
Změny v rozvrzích tříd
1.A
5 Stč C1 supluje Ji (Bi)
1.SA
2 On C10 supluje Po (Bi)
8 Tdo C4 supluje HS (Eh)
1.SB
2 On C10 supluje Po (Bi)
8 Tdo C4 supluje HS (Eh)
2.B
6 Psv E2 supluje RR (Eh)
2.SA
1.-5., 7.-8. hod Lyžařský výcvik
2.SB
1.-5., 7. hod Lyžařský výcvik
skup P: 8. hod Lyžařský výcvik
3.SA
3 Spj S C8 navíc Va
3 Ep IT C4 navíc HS
3 Ma odpadá (Eh)
7 On C10 supluje Po (Bi)
8 Čj C6 supluje Co (Bi)
3.SB
3 Aj E1 navíc Vo
3 Ma odpadá (Eh)
7 On C10 supluje Po (Bi)
8 Čj C6 supluje Co (Bi)
4.SA
2 Spj S C8 navíc Va
2 Web IT F2 navíc Ro
2 Ma odpadá (Eh)
7 Pkm S F1 supluje Ji (Bu)
4.SB
2 Eaú C4 navíc HS
2 Ma odpadá (Eh)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou